Oferta

Psychiatria

W Centrum HarmonJa pracują lekarze specjaliści psychiatrzy oraz w trakcie specjalizacji. Udzielają konsultacji dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, prowadzą leczenie farmakologiczne według standardów EBM (evidence based medicine – medycyny opartej na dowodach) i ściśle współpracują z zespołem psychoterapeutycznym, koordynując proces leczenia swoich pacjentów. Opieka psychiatryczna w Centrum jest kompleksowa: opiera się na zebraniu szczegółowego wywiadu, dokładnym zbadaniu aktualnej sytuacji życiowej danej osoby, stopniowym wdrażaniu optymalnego leczenia farmako- i/lub psychoterapeutycznego.

Psychoterapia

W Centrum pracują certyfikowani psychoterapeuci poznawczo-behawioralni (CBT, cognitive-behavioral therapy) oraz psychoterapeuci w trakcie specjalizacji CBT. Terapia poznawczo-behawioralna to terapia o wysokiej, udowodnionej w badaniach skuteczności dla większości zaburzeń psychicznych.
Część zespołu specjalizuje się także w terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT, dialectical-behavior therapy), uczestniczy w szkoleniach zagranicznych lub w dostępnych w Polsce formach samokształcenia. Terapia DBT skuteczna jest dla osób z zaburzeniami regulacji emocji, przewlekłymi kryzysami samobójczymi, samookaleczeniami, przeznaczona jest przede wszystkim dla osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza (borderline).
W ostatnim czasie ofertę psychoterapii rozszerzyliśmy także o terapię EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, „terapia odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych”). Jest to terapia przeznaczona dla osób, które mają za sobą doświadczenia traumatyczne, PTSD, a także doświadczają zaburzeń o podłożu lękowym, wynikających z trudnych doświadczeń.

Psychoterapia i pomoc psychologiczna dla dzieci

Z dziećmi pracujemy w ramach tym samych podejść terapeutycznych: CBT, DBT, a także EMDR, dbając szczególnie o poczucie bezpieczeństwa dziecka lub nastolatka, jego komfort i zaufanie do terapeuty, a jednocześnie o włączenie do procesu terapeutycznego jego rodziców/opiekunów, tak aby sami mogli skutecznie pomagać. Bardzo chętnie dzielimy się wiedzą, organizujemy spotkania psychodeukacyjne dla rodziców, tłumaczymy znaczenie diagnozy, omawiamy plan terapii i rolę rodziców w jego realizacji.
Będąc terapeutą dziecka, a przez to jego rzecznikiem, traktujemy rodziców/opiekunów jako najważniejszych sojuszników w procesie terapeutycznym. Gdy zajdzie taka potrzeba, jesteśmy w stanie skierować rodziców/opiekunów na własną konsultację z psychoterapeutą, bądź na grupowe zajęcia dla rodzin.

Warsztaty, grupy dla rodzin, treningi umiejętności

Aby zwiększyć skuteczność standardowej terapii indywidualnej, oferujemy w Centrum dodatkowe formy terapii i wsparcia. Dla bliskich osób z zaburzeniami regulacji emocji, kilka razy w roku realizujemy bezpłatny 12-tygodniowy grupowy program Family Connections™. Nasi terapeuci prowadzą program w formie wolontariatu, motywowani przede wszystkim przekonaniem, że wprowadzanie korzystnych zmian w środowisku rodzinnym, znacząco zwiększa powodzenie terapii.
Oprócz tego, stale prowadzimy grupowy Trening umiejętności DBT dla dorosłych, wielorodzinny Trening umiejętności DBT-A dla młodzieży i rodziców, wakacyjny Trening umiejętności dla młodzieży DBT-A, a także Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży (TUS).